Ban Giám Đốc

Thông tin về Ban giám đốc Trung tâm:
Bs CKII : Lê Văn Sỹ – Chức Vụ: Giám Đốc
 ĐTDĐ : 090.058.999 – Email: levansybvlc@gmail.com
 ThS BS: Bùi Long Dũng – Chức Vụ : Phó Giám Đốc
ĐTDĐ :0913.415.374 – Email:longdung64@gmail.com
Bs CKI: Phạm Phú Điềm – Chức Vụ: Phó Giám Đốc
ĐTDĐ: 05113.504.258 – Email: ppdiemyt2@gmail.com
Bs CKI : Trần Viết Tiến – Chức Vụ : Phó Giám Đốc
ĐT: 0932.688.024 – Email: tranviettien70@gmail.com

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.