Phòng TC – KT

Giới Thiệu Về Phòng Tài Chính Kế Toán :
– Tầng 3 khu A – 525 Tôn Đúc Thắng-Quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng
– Điện Thoại : 05113.730.460
– Email: phongketoanttytlc@gmail.com
– Trưởng Phòng : Chế Thị Mỹ Linh – Điện Thoại DĐ: 0934 700 228
– Email: linhcmt@danang.gov.vn
– Phòng: Nguyễn Thị Bích Vân – Điện Thoại DĐ: 0905 250 227
– Email: bichvan1972@gmail.com
– Tổ chức nhân sự : Tổng số nhân viên 16 nhân viên
– Trong đó :

DSC_6630-2dm

Chức năng :

– Phòng tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Nhiệm Vụ

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.
– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
– Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.
– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.