Khoa Nội tổng hợp

Giới thiệu về khoa Nội

Địa chỉ: Tầng 1 Khu D-525 Tôn Đức Thắng-Quận Liên Chiểu– TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.731.084 – Email: khoanoittytlc@gmail.com

1. Lãnh đạo:

– Trưởng Khoa: ThS Bs CKI Bùi Long Dũng – ĐT:0913.415.374

– Email: longdung64@gmail.com

– Phó Khoa : Bs CKI Võ Tấn Thành- ĐT: 0905.421.904

– Điều dưỡng trưởng: CN ĐD Đặng Thị Mỹ Dung – ĐT: 0905.173.921

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 25 nhân viên

– Trong đó:

+ Thạc sĩ Bs: 01

+ Bác sĩ CKI: 02

+ Bác sĩ: 03

+ CN điều dưỡng: 04

+ CĐ điều dưỡng: 01

+ Trung cấp điều dưỡng: 09

+ KTV PHCN: 02

+ Y sỹ điều dưỡng: 02

+ Hộ lý: 01

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

4.2. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện cận lâm sàng trong chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị.

4.3. Theo dõi sát sao việc sử dụng thuốc cho người bệnh, phát hiện kịp thời những tác dụng phụ và mọi tai biến do dùng thuốc để xử lý kịp thời cho người bệnh.

4.4. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng thuốc.

4.5. Tổ chức công tác khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với giám đốc để giải quyết.

4.6. Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc bệnh viện phân công.

4.7. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện quy chế công tác khoa

4.8. Tổ chức công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.

4.9. Thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, theo dõi chăm sóc người bệnh toàn diện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

5.3. Hình ảnh hoạt động khám chữa bệnh:

6. Bài dự thi xây dựng video về quy trình kỹ thuật điều dưỡng và truyền thông giáo dục sức khỏe tại trung tâm năm 2023

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.