Khoa Nhi

Địa chỉ: Tầng 2 Khu D – 525 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.8.500.115 – Email: khoanhittytlc@gmail.com

1. Lãnh đạo:

– Trưởng Khoa: Bs CKI Lê Văn Hỷ – ĐT 0989.397.471

– Email: levanhy2401@gmail.com

– Điều dưỡng trưởng: ĐD Nguyễn Thị Kim Anh – ĐT: 0905.408.280

– Email: kimanh221176@gmail.com

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 17 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ CKI: 02

+ Bác sĩ : 03

+ ĐD cao đẳng: 01

+ ĐD trung cấp: 07

+ CN điều dưỡng: 03

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

4.1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nhi và quy chế công tác khoa nội.

4.2. Chỉ đạo và thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhi mắc bệnh lây nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

4.3. Kết hợp với khoa dinh dưỡng tổ chức ăn uống cho bệnh nhi theo chế độ ăn uống bệnh lý.

4.4. Đảm bảo vệ sinh trong khoa, buồng bệnh luôn luôn sạch sẽ.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

5.3. Hình Ảnh Khám chữa bệnh:

6. Bài dự thi xây dựng video về quy trình kỹ thuật điều dưỡng và truyền thông giáo dục sức khỏe tại trung tâm năm 2023

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.