Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Giới Thiệu Về Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn:

Địa Chỉ: Tầng 1 Khu C-525-Tôn Đức Thắng-Quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng

Điện Thoại: 05113.990.295 – Email: khoaksnkttytlc@gmail.com

-Trưởng khoa : CNĐD Đặng Thị Mỹ Dung – ĐT: 0905173921

Tổ Chức Nhân Sự :

-Tổng số nhân viên : 06 nhân viên

+ Trong đó : ĐDCKI: 01

 ĐDTH: 02

 Hộ Lý: 03

Chức Năng Và Nhiệm Vụ:

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.

Xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK; điều tra, báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp; theo dõi và báo cáo các VK kháng thuốc.

Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn, giặt là; cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.

Quản lý, báo cáo các trường hợp phơi nhiễm, tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

Hình ảnh hoạt động:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.