Khoa Dược – TTB & VTYT

Giới thiệu về khoa Dược

Địa chỉ: Tầng 2 – 525 Tôn Đức Thắng-Quận Liên Chiểu-TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.734.534

Email: khoaduocttytlc@gmail.com

1. Lãnh đạo

– Trưởng khoa: DS CKI Nguyễn Thị Thu Hương – SĐT: 0905 246 515

– Email: phanhuong1171@yahoo.com.vn

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 12 nhân viên

– Trong đó:

+ Dược sĩ ĐH: 01

+ DS CKI: 01

+ DS cao đẳng: 02

+ Trung cấp DS: 08

3.2 . Tổ chức

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dược.
  2. Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm trong bệnh viện.
  3. Tổ chức xuất, nhập, thống kê, thanh quyết toán và theo dõi quản lí tiêu chuẩn kinh phí sử dụng thuốc, hoá chất và sinh phẩm bảo đảm chính xác theo đúng các quy định hiện hành.
  4. Kiểm tra việc bảo quản thuốc, xuất nhập thuốc, hoá chất và sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế công tác khoa dược và quy định của Nhà nước
  5. Thông tin kịp thời các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm mới. Hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lí, có hiệu quả các loại thuốc, hoá chất và sinh phẩm cho các khoa trong bệnh viện.

5. Thành tích

5.1. Kết quả hoạt động chính

5.2. Thành tích thi đua

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.