Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Giới thiệu khoa Chẩn đoán hình ảnh

Địa chỉ: Tầng 1 khu B – 525 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu –TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 991 336- Email: khoachandoanhinhanhttytlc@gmail.com

1. Lãnh đạo:

– Trưởng khoa: Ths Bs Bùi Kim Loan – SĐT: 0918336791

– Email: kimloan318@gmail.com

– Điều dưỡng trưởng: Huỳnh Thị Diệp Xuân– ĐT: 0935615039

2. Lịch sử:

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Nhân sự

– Tổng số nhân viên: 18 nhân viên

– Trong đó:

+ Bác sĩ CKII: 01

+ Th.S BS: 01

+ Bác sĩ CKI: 01

+ Bác sĩ: 02

+ Cử nhân CĐHA: 01

+ KTV Cao đẳng: 04

+ KTV Trung cấp: 03

+ ĐD Cao đẳng: 01

+ ĐD Trung cấp: 03

+ Hộ lý: 01

3.2 . Tổ chức:

– Sơ đồ tổ chức:

4. Nhiệm vụ chức năng:

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh.

– Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

– Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

– Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

– Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

– Thành tích

+ Kết quả hoạt động chính

+ Thành tích thi đua

5. Các hình ảnh trang thiết bị chuẩn đoán và điều trị:

 Phòng Scanner

cdha1

Siêu âm bụng tổng quát

CDHA3

Chụp Xquang Phổi

CDHA2

Đo điện não

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Truy xuất mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.