SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Thông báo Về kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động năm 2017

Tải về tại đây : https://drive.google.com/file/d/0B4Hj-SrTkbf9WUFVUDlGN1Z2WExpenF1RDdrS3VtZ0FQUS1V/view?usp=sharing

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top