SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Hướng dẫn v/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Tải về tại đây : 697.HD-A   356.QĐ-A

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top