SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Hướng dẫn 1579/HD-SNV về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Tải về tại đây : HD1579, nghi dinh,  NGHIDINH56Mau Phan-loai Hơp đồng lao dong 2017 Mau Phan-loai-Vien-chuc 2017

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top