SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Quyết định Về việc ban hành bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD-10)

Tải về tại đây :qdb-2015-3970-1_2

Tập 1 : https://drive.google.com/file/d/0B4Hj-SrTkbf9Mm5RTnZYZ3pUc2s/view?usp=sharing

Tập 2 :https://drive.google.com/file/d/0B4Hj-SrTkbf9NEYzM1VVUmNRVm8/view?usp=sharing

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top