SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Báo cáo tham luận về ý nghĩa lâm sàng của các thông số trong công thức máu trên máy HHTĐ ABX PENTA 60 (26 thông số)

Tải về tại đây : powerpoint

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top