SỰ KIỆN TRONG NGÀY

BẢN BÁO CÁO THAM LUẬN VỀ Ý NGHĨA LÂM SÀNG CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG CÔNG THỨC MÁU TRÊN MÁY HHTĐ ABX PENTA 60 (26 thông số)

Tải về tại đây : 1.4 xét nghiệm công thức máu (T)

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top