SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2017

Tải về tại đây : 111-KH-SYT(1)  111-KH-SYT(2)

      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top