SỰ KIỆN TRONG NGÀY

Ban Giám Đốc

Thông tin về Ban giám đốc Trung tâm:
                  Bs CKII :    Lê Văn Sỹ           – Chức Vụ: Giám Đốc
                  ĐTDĐ : 090.058.999         – Email: levansybvlc@gmail.com
giamdoc
                   ThS BS: Bùi Long Dũng  -  Chức Vụ : Phó Giám Đốc
                    ĐTDĐ :0913.415.374        - Email:longdung64@gmail.com
BS LONG DUNG
                Bs CKI: Phạm Phú Điềm  -  Chức Vụ: Phó Giám Đốc
                ĐTDĐ: 05113.504.258      - Email: ppdiemyt2@gmail.com
BS Diem              Bs CKI : Trần Viết Tiến - Chức Vụ : Phó Giám Đốc
              ĐT: 0932.688.024           – Email: tranviettien70@gmail.com
pgd2
      
Phát triển bởi DNS
Scroll To Top